SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

02.01

Służebność przesyłu zwolniona z podatku dochodowego

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 361 wraz z późn. zm., zwana dalej w skrócie „ustawą PIT”). W ustawie dodane zostało zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Zmiana ta ma moc wsteczną – zwolnione z podatku dochodowego zostały wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 roku.

zobacz cały artykuł

29.12

Samodzielna działalność gospodarcza w Niemczech

Jak już pisaliśmy na blogu, istnieje wiele możliwości legalnego świadczenia usług na terenie Niemiec. Jednym z nich jest odpowiednik jednoosobowej działalności gospodaczej – Gewerbe, lub też w przypadku osób wykonujących wolne zawody, zarejestrowanie sie w Niemczech jako „selbständig”. Działalność gospodarczą w tej formie zakładają najczęściej osoby, które samodzielnie zamierzają świadczyć usługi lub też zamierzają zatrudniać niewielu pracowników w Niemczech i jest to najbardziej rozpowszechniona forma prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek przez obywateli polskich w Niemczech.

zobacz cały artykuł

28.12

Opinia a uzgodnienie

W toku postępowań administracyjnych często możesz spotkać się z sytuacją, gdy organ prowadzący postępowanie, czyli organ który zobowiązany jest do wydania decyzji administracyjnej, występuje do innych organów o wydanie opinii lub uzgodnienia. Będzie to miało miejsce np. gdy wystąpisz o decyzję środowiskową, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę.

Takie działanie w literaturze prawa administracyjnego nazywane jest współdziałaniem organów.

zobacz cały artykuł

24.12

Księgowość i rachunkowość w Niemczech

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec wiąże się z obowiązkami podatkowymi i księgowymi oraz z obowiązkiem prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa. Niemieckie przepisy wymagają między innymi utworzenia planu kont, prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie niemieckiego prawa handlowego i podatkowego oraz złożenia deklaracji podatkowych w Niemczech.

zobacz cały artykuł

24.12

Zmiana wysokości odsetek ustawowych

W dniu 23 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (DZ. U. z 2014 r. poz. 1858), w którym to określona została nowa wysokość odsetek ustawowych. Z dotychczasowych 13 % w stali rocznej wysokość odsetek obniżona została do 8

zobacz cały artykuł


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress