SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

31.08

Siedziba spółki w Polsce a obowiązek podatkowy w Niemczech

O miejscu opodatkowania podmiotu gospodarczego decyduje zasadniczo miejsce jego rezydencji, tj. w przeważających przypadkach miejsce siedziby spółki. Wykonywanie działalności gospodarczej przez spółkę poza granicami kraju może jednak wpłynąć na zmianę miejsca opodatkowania. Takie konsekwencje może nieść ze soba również zlokalizowanie zarządu spółki poza granicami kraju. Miejsce siedziby zarządu uzasadniać bowiem może rezydencję podatkową spółki w kraju, w którym znajduje się siedziba zarządu, a nie siedziba spółki. Rezydencja podatkowa spółki decyduje o tym, w którym z państw spółka podlegać będzie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

zobacz cały artykuł

16.08

Inwestycje na gruntach rolnych I- III klasy – kolejna zmiana przepisów

Możliwość lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, czy to z zakresu oze, czy też energetyki wiąże się z wyborem działki na której ma ono zostać zrealizowane. Jednym z ważnych aspektów na jakie należy zwrócić uwagę jest rodzaj użytku gruntowego, na jakim planujemy przedsięwzięcie. Bardzo często może się bowiem okazać, że upatrzona przez nas działka będzie to grunt rolny o przeznaczeniu do produkcji rolniczej, który wymaga zmiany przeznaczania oraz który należy z tej produkcji wyłączyć.

zobacz cały artykuł

15.07

Planowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście inwestycji z zakresu oze.

Obecnie trwają intensywne prace nad opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W ocenie ministerstwa planowanie przestrzenne wymaga szybkich, celowych i skutecznych działań, które pozwolą ograniczyć najistotniejsze problemy i umożliwią efektywne kształtowanie przestrzeni.

zobacz cały artykuł


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress