SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

24.05

Decyzja środowiskowa bez raportu ooś

Decyzja środowiskowa bez raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – czy to w ogóle możliwe ?

W niektórych sytuacjach tak.

Uzależnione jest to jednak od kilku warunków.

Dla jakich przedsięwzięć możliwa jest decyzja środowiskowa bez raportu?

Uzyskanie decyzji środowiskowej bez raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a więc bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, możliwe jest jedynie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Są to przedsięwzięcia których wykaz znajdziemy w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Do tej grupy przedsięwzięć zaliczać będziemy m.in. stacje elektroenergetyczne 110 kV, linie napowietrzne 110 kV, fotwoltaikę o powierzchni powyżej 1 ha na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody (więcej nt. kwalifikacji przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki znajdziesz tutaj).

Nie ma możliwości uzyskania decyzji środowiskowej bez raportu dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko.

Opinie rdoś i sanepidu

Występując o decyzję środowiskową dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku dołączamy kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Następnie organ prowadzący postępowanie środowiskowe – najczęściej wójt/burmistrz/prezydent miasta występuje o opinie do:

1/ regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

2/ organu inspekcji sanitarnej.

Każdy z tych organów wydaje opinię, czy konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko – a więc m.in. sporządzenie raportu, zapewnienie udziału społeczeństwa, czy też brak jest takiej potrzeby.

Postanowienie wójta

Po otrzymaniu opinii wójt musi wydać postanowienie.

Może to być postanowienie w którym nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przystąpi do wydania decyzji środowiskowej.

Na takie postanowienie nie przysługuje zażalenie. Jego zasadność można podważać na etapie odwołania od decyzji środowiskowej.

Wójt może również wydać postanowienie w którym stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określi zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wtedy uzyskanie decyzji środowiskowej będzie możliwe dopiero po uzgodnieniu raportu i zapewnieniu udziału społeczeństwa.

Na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Na wniesienie zażalenia masz 7 dni.

Zażalenie na postanowienie wójta/burmistrza/prezydenta miasta

Wójt występując o opinie do organów współdziałających nie jest nimi związany (więcej nt. opinii znajdziesz tutaj i tutaj).

Co to oznacza w praktyce ?

To on podejmuje ostateczną decyzję, czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. To do niego bowiem należy ocena, czy są podstawy do nałożenia tego obowiązku, czy też nie.

Wójt może podzielić stanowisko organu współdziałającego.

Czyli jeśli np. rdoś wyda opinię, że konieczne jest sporządzenie raportu i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, to wójt może wydać postanowienie w którym nałoży obowiązek przeprowadzenia tej oceny.

Na takie postanowienie przysługuje zażalenie.

Możliwe są też sytuacje w których wójt nie podzieli stanowisk organów opiniujących.

Np. rdoś wyda opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ale wójt uzna, że sporządzenie raportu jest konieczne i wyda postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny.

Na takie rozstrzygniecie można się zażalić.

Istnieje też możliwość, że organy opiniujące wydadzą opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a wójt wyda postanowienie o braku konieczności takiej oceny. W takiej sytuacji nie będzie przysługiwało zażalenie.

 

Kiedy zażalenie ma szanse powodzenia?

Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej sprowadza się do ustalenia czy planowana inwestycja zagraża środowisku oraz czy spełnia wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Jeżeli skutki oddziaływania danego przedsięwzięcia jesteśmy w stanie ocenić już wstępnym etapie, czyli po analizie karty informacyjnej, nie ma podstaw do nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Warto zadbać aby nasze zażalenie było procesjonalne tj.  merytorycznie i prawnie uzasadnione – przedstawić w nim konkretne argumenty, które mogą przyczynić się do obalenia stanowiska rdoś/sanepidu. Jeśli zażalenie okaże się skuteczne to zaoszczędzisz i czas, jaki byłby potrzebny do uzyskania uzgodnienia raportu itd,  i pieniądze, które musiałbyś wydać na przygotowanie raportu.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress