SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

03.03

Wójt nie wyda decyzji środowiskowej dla gminy

Zgodnie z przepisami obowiązującymi po dniu 1 stycznia 2017 r. w sytuacji gdy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składany jest przez gminę właściwym do wydania takiej decyzji będzie regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (daje w skrócie „ustawa ooś”) w brzmieniu sprzed nowelizacji przewidywała, że wójt/burmistrz/prezydent miasta co do zasady byli organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych przez gminę.

Rozwiązanie takie budziło uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w takiej sytuacji.

Stad też do artykułu 75 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś dodane zostały litery k oraz l, zmieniające dotychczasowe zasady wydawania decyzji w takich okolicznościach. Konieczność zapewnienia takiego rozwiązania wynikała również z wymogu art. 9a dyrektywy 2011/92/UE, w myśl którego gmina będąca inwestorem nie powinna być jednocześnie organem wydającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez siebie przedsięwzięcia.

Zmiana dotyczy nie tylko przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest gmina, ale też gdy jest to podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890).

W praktyce zmiana ta dotyczyć będzie m. in. przedsięwzięć dla których inwestorem są spółki komunalne z udziałem gminy.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress