SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

Energetyka i oze


Kancelaria świadczy doradztwo prawnie dla inwestycji z zakresu energii odnawialnej, w szczególności dla farm wiatrowych i fotowoltaniki.

Obsługujemy projekty już od najwcześniejszych etapów przedsięwzięcia. Oferujemy wsparcie w sprawach cywilno-prawnych oraz administracyjnych. Posiadamy doświadczenie we współpracy z organami administracji samorządowej, jak i z inwestorami krajowymi oraz zagranicznymi.

Zajmujemy się między innymi:

  • doradztwem i reprezentacją w toku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzaniem odwołań od decyzji i skargi do WSA,
  • uzyskiwaniem prawa do gruntów pod inwestycję – przygotowujemy umowy nabycia lub dzierżawy gruntu, regulujemy stany prawnie nieruchomości, ustanawiamy służebności przesyłu
  • pomocą przy uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku doradztwem w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
  • umowami zawieranymi w ramach procesu inwestycyjnego, w szczególności umowami z wykonawcami wymaganych monitoringów, umowami z podmiotami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, umowami w zakresie wykonania dokumentacji projektowej
  • analizami stanu prawnego oraz audytem środowiskowym projektów gotowych do realizacji (due diligence).

 

PO­WRÓT


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress