SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

23.01

Fotowoltaika – decyzja środowiskowa. Problem powierzchni zabudowy. Fotowoltaika na dachu

Fotowoltaika, a dokładniej zabudowa systemami fotowoltaicznymi zakwalifikowana została do grupy przedsięwzięć dla których :

-może nie być potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

– konieczne może być uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale nie będzie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tj. m.in. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zapewnienia udziału społeczeństwa itd.,

– konieczne może być uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stwierdzona zostanie potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (więcej na temat postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, możliwości jego zażalenia, uzgodnienia rdoś i opinii sanepidu w artykule: http://srslegal.pl/opinie-i-uzgodnienia-w-toku-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej/).

Powierzchnia zabudowy

Kryterium od jakiego będzie zależeć kwalifikacja fotowoltaiki do jednej z tych grup jest powierzchnia zabudowy planowanego przedsięwzięcia.

Brak będzie potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla fotowoltaiki o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 1 ha na pozostałych terenach (więcej nt. kwalifikacji fotowoltaiki do jednej z tych grup: http://srslegal.pl/przedsiewziecia-z-zakresu-elektroenergetyki-wymagajace-uzyskania-decyzji-srodowiskowej/). Dla pozostałych przedsięwzięć z zakresu fotowoltaiki naziemnej konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o decyzję środowiskową.

Jak wyliczyć powierzchnię zabudowy ?

Zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

 Za powierzchnię zabudowy dla fotowoltaika naziemnej należy uznać powierzchnię rzutu paneli fotowoltaicznych uwzględniającą ich nachylenie względem terenu, powierzchnię zajmowaną przez wszelkiego rodzaju infrastrukturę towarzyszącą (np. drogi, parkingi, transformatory, falowniki) i pozostałe tereny przeznaczone do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia (tak: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 25 sierpnia 2016 r. http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5072/Realizacja_paneli_fotowoltaicznych_na_dachach_istniejacych_budynkow.pdf).

 

Czy wyliczenie powierzchni zabudowy fotowoltaiki może zostać zakwestionowane ?

Tak.

Powierzchnię zabudowy planowanej fotowoltaiki wylicza Inwestor. Wyliczenie to jednak może zostać zweryfikowane przez organy administracyjne.

Organ ma prawo weryfikacji parametrów, danych i wyliczeń Inwestora, co dopiero pozwoli mu na zakwalifikowanie inwestycji do danej grupy. Możliwe jest, że organ inaczej niż Inwestor zakwalifikuje daną instalację do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. A co za tym idzie – dla której konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej.

Weryfikacja może mieć miejsce zarówno na etapie decyzji środowiskowej, ale też na etapie decyzji o warunkach zabudowy czy też pozwolenia na budowę.

Zdarzają się przypadki, gdy powierzchnia planowanej zabudowy fotowoltaicznej jest na granicy 1 ha (przedsięwzięcia poza terenami ochrony przyrody). Czy też 0,5 ha (przedsięwzięcia na tych terenach).  Wtedy Inwestor dokonując wyliczeń powierzchni zabudowy zaniża ją aby uniknąć konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.

W praktyce może okazać się, że zostanie to zakwestionowane np. przez organ budowlany gdy Inwestor wystąpi o pozwolenie na budowę. Wtedy to Inwestor nie uzyskana pozwolenia na budowę i nie będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji do momentu aż nie przedłoży organowi budowlanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Czyli de facto inwestor cofnie się na początek całego procesu inwestycyjnego.

 

Fotowoltaika na dachu/obiektach budowlanych – czy potrzebna decyzja środowiskowa ?

Nie.

W wyniku montaży paneli fotowoltaicznych na dachu/ obiekcie budowlanym nie następuje przekształcenie terenu, a jedynie ingerencja w strukturę tych obiektów. Stąd też takie inwestycje nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tak: http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5072/Realizacja_paneli_fotowoltaicznych_na_dachach_istniejacych_budynkow.pdf).

 

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress