SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

06.06

Budowa, przebudowa, rozbudowa linii napowietrznej a decyzja środowiskowa

Odpowiedź na pytanie kiedy dla linii napowietrznej potrzebna jest decyzja środowiskowa budzi w praktyce wiele wątpliwości. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się gdy planowane przedsięwzięcie to rozbudowa czy przebudowa linii.

W tym wpisie postaram się wyjaśnić to zagadnienie na praktycznych przykładach.

Kiedy dla nowej linii będzie potrzebna decyzja środowiskowa?

To, czy dana linia napowietrzna będzie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zależało od dwóch parametrów:

1/ długości,

2/ napięcia znamionowego.

 

Zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko

Dla przedsięwzięć zaliczonych do tej grupy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a wiec m.in. sporządzenie raportu i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie obowiązkowe.

Do tej grupy zaliczamy linie napowietrzne o:

– napięciu równym lub większym 220 kV i

– długości powyżej 15 km.

Linia będzie zakwalifikowana do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko jeśli spełni te parametry łącznie.

Przykład

Do tej grupy przedsięwzięć zaliczymy np. linie 220 kV o długości 17km, linie 400 kV o długości 20 km.

Do tej grupy nie zalicza się np. linia 220 kV o długości 13 km, linia 400 kV o długości 12 km, czy też linia 110 kV o długości 25 km.

Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej zawsze będzie regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko

Dla tych przedsięwzięć przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może, ale nie musi być konieczne.

Dla części z nich uzyskanie decyzji środowiskowej możliwe będzie tylko i wyłącznie na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia (więcej nt. możliwości uzyskania decyzji bez raportu znajdziesz tutaj).

Do tego typu przedsięwzięć zaliczymy:

– linie o napięciu równym lub większym 220 kV i długości poniżej 15 km,

– linie o napięciu równym lub większym 110 kV, bez względu na ich długość.

Przykład

 Linia o napięciu 220 kV i długości 14 km, linia 110 kV o długości 20 km, linia 110 kV o długości 5 km.

 Linia napowietrzna bez decyzji środowiskowej

Budowa linii o napięciu poniżej 110 kv nie będzie wymagała uzyskania decyzji środowiskowej.

 

A co z liniami istniejącymi? Problem rozbudowy, przebudowy i montażu

 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne może być również w przypadku rozbudowy lub przebudowy linii napowietrznych, czy też ich montażu.

Decyzja będzie konieczna jeśli planowana przebudowa, rozbudowa czy też montaż przekracza parametry/progi których przekroczenie powoduje konieczność uzyskania decyzji środowiskowej.

Czyli w uproszczeniu można stwierdzić, że sprawdzamy, czy dany odcinek linii musiałby uzyskać decyzję środowiskową gdyby był nową inwestycją.

Na tej podstawie kwalifikujemy go do jednej z grup przedsięwzięć, o których pisałam w części dotyczącej budowy nowych linii. Na tej podstawie ustalamy czy planowana przebudowa, budowa będzie przedsięwzięciem zawsze znacząco oddziaływującym na środowisko, potencjalnie znacząco oddziaływującym na środowisko, czy też w ogóle nie będzie zaliczona do tej grupy i nie będzie konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Przykład

Przebudowie ma ulec odcinek linii 110 kV o długości 13 km – musimy wystąpić o decyzję środowiskową, i będzie to przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko.

Rozbudowie podlega odcinek linii 220 kV o długości 17 km – będziemy musieli uzyskać decyzję środowiskową, bo będzie to przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko.

Rozbudowie podlega linia 20 kV na odcinku 30 km – dla takiego przedsięwzięcia nie musimy uzyskać decyzji środowiskowej.

Prawidłowe określenie długości linii – problem dzielenia przedsięwzięć

W przypadku linii napowietrznych można spotkać się ze zjawiskiem dzielenia przedsięwzięć na mniejsze części. W szczególności dotyczy to linii o napięciu 220 kV i 400 kV. Spotkałam się z „kreatywnym” wyliczeniem długości remontowanego odcinka tak, aby nie przekroczył on 15 km – np. linia ma 14,850 km itd.

Drugi przypadek to rozbicie planowanego odcinka na dwa mniejsze i wystąpienie o dwie decyzji środowiskowe, dla dwóch przedsięwzięć.

Zjawisko to może być jednak zgubne – wyliczona przez inwestora długość linii może zostać zakwestionowana przez organ prowadzący postępowanie, czy organ współdziałający.

Jeśli nie stanie się to na tym etapie to argument taki może pojawić się np. w odwołaniach od decyzji środowiskowej, których w dzisiejszych czasach jest coraz więcej.

Gdyby okazało się, że długość linii została wyliczona nieprawidłowo i spowoduje to zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia z potencjalnie znacząco na zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko pojawi się też problem właściwości organu jaki miał wydać decyzję.

W konsekwencji postępowanie może trwać dużo dłużej, co będzie miało wpływ zwłaszcza na czas realizacji inwestycji, a w najgorszych przypadkach może spowodować niemożliwość dochowania umownych terminów np. na przebudowę linii i konsekwencje finansowe w postaci kar umownych naliczonych przez inwestora.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress