SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

Proces inwestycyjny


Oferujemy kompleksowe doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Nasza wsparcie obejmuje w szczególności:

  • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów związanych z realizacją inwestycji : umów konsorcjum, koncesji, o roboty budowlane i generalne wykonawstwo (w tym kontrakty FIDIC), umów z podwykonawcami, o prace projektowe
  • przygotowanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji
  • weryfikację stanów prawnych nieruchomości oraz nadzór na czynnościami związanymi z kupnem nieruchomości pod konkretne inwestycje
  • pomoc prawną w uzyskaniu decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • przygotowanie odwołań od decyzji, skargi do WSA, skargi kasacyjnej
  • prowadzimy negocjacje i spory sądowe związane z występującymi między uczestnikami procesu budowlanego konfliktami, dotyczącymi rozliczeń, a także wykonywania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji

 

PO­WRÓT


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress