SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

28.12

Opinia a uzgodnienie

W toku postępowań administracyjnych często możesz spotkać się z sytuacją, gdy organ prowadzący postępowanie, czyli organ który zobowiązany jest do wydania decyzji administracyjnej, występuje do innych organów o wydanie opinii lub uzgodnienia. Będzie to miało miejsce np. gdy wystąpisz o decyzję środowiskową, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę.

Takie działanie w literaturze prawa administracyjnego nazywane jest współdziałaniem organów.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

23.11

Przedsięwzięcia z zakresu elektroenergetyki wymagające uzyskania decyzji środowiskowej

Wiele przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. W zależności od kwalifikacji danego przedsięwzięcia w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej może być konieczne przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że pełna ocena oddziaływania na środowisko wymagana jest już nie tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ale coraz częściej dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

22.10

Konferencja PSEW „Dobry wiatr dla regionów”

W dniu 21 października radca prawny Anna Siwkowska i radca prawny Marta Skwara – Beska wzięły udział w konferencji „Dobry wiatr dla regionów” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Na konferencji mec. Anna Siwkowska przedstawiła referat pt. „Proces wydawania decyzji środowiskowych w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej”.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

15.06

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej

W czerwcu 2014 r. w miesięczniku „Czysta energia” ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Anny Siwkowskiej poruszający zagadnienie właściwości organów właściwych do wydania decyzji środowiskowej.

Jednym z warunków prawidłowego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej jest jej wydanie przez właściwy organ. To niezwykle istotne, albowiem wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości stanowić będzie podstawę do stwierdzenia jej nieważności.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress