SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

17.01

Decyzja środowiskowa – warianty przedsięwzięcia w raporcie. Zmiany od 2017 r.

W toku postępowania mającego na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zarówno na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak i w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pojawia się zagadnienie tzw. wariantowania przedsięwzięcia. Oznacza to konieczność opisania w tych dokumentach nie tylko planowanego przedsięwzięcia w kształcie planowanym przez inwestora (tzw. wariant inwestorski, czy też wariant proponowany przez wnioskodawcę), ale również dokonanie opisu planowanej inwestycji w innych wymaganych ustawą wariantach tj. wariancie alternatywnym i wariancie najkorzystniejszym dla środowiska.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

09.01

Decyzja środowiskowa – zmiany od 2017 r.

Wraz z dniem 1 stycznia 2017 r. w życie weszły liczne zmiany w dotyczące postępowania pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Najistotniejsze zmiany w skrócie

Jedne z najistotniejszych zmian dotyczą zawartości karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wprowadzony został również katalog osób, które będą uprawnione do sporządzania dokumentacji środowiskowej.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

15.12

Decyzja środowiskowa – oddziaływanie skumulowane. Zmiany od 2017 r.

 

Doprecyzowanie pojęcia oddziaływania skumulowanego jest jedną z ważniejszych z praktycznego punktu widzenia zmian w zakresie postępowania środowiskowego.

Zagadnienie oddziaływania skumulowanego w toku postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest od momentu wejścia w życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa z dnia 3 października 2008 r. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)., zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, zagadnieniem bardzo żywym.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress