SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

31.03

Warunki zabudowy. Czym jest kontynuacja zabudowy ?

Wydanie warunków zabudowy możliwe jest w przypadku spełnienia przez planowane przedsięwzięcie tzw. zasady dobrego sąsiedztwa, zwanej również jako kontynuacja zabudowy.

Nie dotyczy to linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej. Za takie urządzenia uznane zostały m. in. elektrownie wiatrowe. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą za urządzenia techniczne nie uznaje się jednak fotowoltaiki (więcej na ten temat tutaj), czy elektrociepłowni na biogaz. Zatem przedsięwzięcia tego typu mogą uzyskać decyzję wz jedynie jeśli spełniają powyższy warunek.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

23.03

Fotowoltaika to nie urządzenie infrastruktury technicznej. Najnowsze orzecznictwo.

W toku uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych pojawił się problem czy instalacje te można kwalifikować jako urządzenia infrastruktury technicznej, czy też nie.

W praktyce sprowadza się to do rozstrzygnięcia czy fotowoltaika musi spełniać zasady dobrego sąsiedztwa/kontynuacji zabudowy, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1  ustawy planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (w skrócie u.p.z.p). Szerzej o tym problemie tutaj.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

16.05

Fotowoltaika – wybrane problemy prawne

Decydując się na budowę fotowoltaiki możesz napotkać na wiele problemów natury prawnej. Warto zapoznać się z tym co nas może czekać, jeśli zdecydujemy się na realizację naszych planów. Problemy z decyzjami administracyjnymi mogą w znaczący sposób przedłużyć czas jaki jest nam potrzebny na uruchomienie instalacji, lub też spowodować znaczny wzrost nakładów finansowych jakie na nią przewidziałeś.

W dalszej części artykułu omówię  zagadnienia, które w praktyce budzą najliczniejsze wątpliwości.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

20.10

Jedna działka, różne klasy gruntów – problemy z decyzją o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

W dziesiątym już numerze miesięcznika GLOBEnergia Plus (http://www.globenergia.pl/plus/292-globenergia-10-2015/5636/jedna-dzialka-rozne-klasy-gruntow-problem-z-inwestycja-w-oze) radca prawny Anna Siwkowska porusza problem związany z realizacją inwestycji na działce o różnych klasach gruntów.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

14.10

Jedna działka, różne klasy gruntów – problemy z decyzją o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wybierając działkę pod planowane przedsięwzięcie takie jak np. farma wiatrowa, farma fotowoltaiczna, stacja Sn większość inwestorów pamięta, aby zwrócić uwagę na klasę bonitacyjną gruntów terenu pod planowane przedsięwzięcie. Ma to znaczenie ze względu na warunki zabudowy ulicp.

Dlaczego? Dlatego, że dużo trudniej realizuje się przedsięwzięcia na najlepszych gruntach – a mianowicie klas I-III.

zobacz cały artykuł

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:

MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress