SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

22.05

Zmiany w k.p.a. (cz. III). Zrzeczenie się odwołania – sposób na przyśpieszenie postępowań

Zmiany w k.p.a. wprowadzają nowe rozwiązania mające na celu przyśpieszenie postępowań. Jedną ze zmian, które będą miały duże znaczenie dla przyśpieszenia procesu budowlanego jest możliwość zrzeczenia się odwołania.

Dlaczego jest to tak ważne ?

Dla procesu budowlanego kluczowe znaczenie mają decyzje ostateczne i prawomocne tj. takie od których nie można już wnieść odwołania ani skargo do WSA.

Dopiero ostateczne decyzje inwestycyjne umożliwiają nam podjęcie następnych kroków w procesie budowlanym, zbliżających nas do realizacji inwestycji.

Na przykład – ostateczna decyzja środowiskowa pozwoli nam na wystąpienie o pozwolenie na budowę. Jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę musimy dołączyć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, jeśli uzyskanie tej decyzji było konieczne.

A ostateczne pozwolenie na budowę umożliwi nam rozpoczęcia robót budowlanych.

Zrzeczenie się odwołania – praktyczne wykorzystanie

Zrzeczenie się odwołania w praktyce będzie miało znaczenie w dwóch sytuacjach.

Pierwszej – kiedy jedyną stroną postępowania jest inwestor.

Drugiej – gdy wszystkie strony zgadzają się na powstanie inwestycji w kształcie wskazanym w decyzji.

Przed zmianą przepisów, pomimo iż wiadomo było, że żadna ze stron nie wniesie odwołania, na ostateczność decyzji trzeba było czekać kilka tygodni (czas w którym strony mogły wnieść odwołanie plus czas do doręczenia korespondencji pocztowej).

Jak zrzec się odwołania ?

Przepisy k.p.a. po zmianie umożliwiają stroną zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.

Aby to zrobić strona musi złożyć oświadczenie przed organem który prowadził postępowanie.

Oświadczenie to musi być na piśmie. Można je wysłać pocztą do urzędu, czy też samodzielnie je tam dostarczyć.

Jeżeli w postępowaniu bierze udział wiele stron decyzja stanie się ostateczna, gdy odwołania zrzekną się wszystkie strony. Będzie to miało miejsce z chwilą, gdy oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania zostanie złożone przez ostatnią stronę.

Zrzeczenie się odwołania możliwe jest po wydaniu decyzji. Nie możemy zatem zrzec się tego prawa na przyszłość, np. w momencie składania wniosku o wydanie decyzji.

Skutecznego zrzeczenia się odwołania nie można cofnąć.  

Zrzeczenie się odwołania przez wszystkie strony powoduje, że decyzja staje się ostateczna (nie można od niej wnieść odwołania) i prawomocna (nie można na nią wnieść skargi do WSA).

O możliwość zrzeczenia się odwołania strony będą pouczane.

Podsumowanie

Zrzeczenie się odwołania to zmiana którą oceniam jak najbardziej pozytywnie. Zmiana ta ma szanse znaleźć spore zastosowanie w praktyce. Samo zrzeczenie się odwołania nie wymaga wielu formalności, a zwłaszcza w przypadku decyzji w których jedyną stroną jest inwestor spowoduje przyśpieszenie postępowań o kilka tygodni.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress