SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

31.05

Zmiany w k.p.a. (cz. VI). Odwołania i decyzje kasatoryjne

Wniesienie odwołania przedłuża proces inwestycyjny o kilka miesięcy. W skrajnych przypadkach zakończenie postępowania może trwać nawet kilkanaście miesięcy.

Zmiany w k.p.a. dotyczące odwołań, podobnie jak ponaglenia  czy zrzeczenie się prawa do odwołania mają na celu przyśpieszenie postępowań.

Rozpatrzenie odwołania

Organ II instancji, najczęściej SKO, rozpoznają nasze odwołanie może uznać, że decyzja wydana została prawidłowo i jej nie zmienić.

Organ może też podzielić argumenty naszego odwołania, uznać, że decyzja nie została wydana prawidłowo i :

1/ uchylić zaskarżoną decyzję i wydać w jej miejsce nową, w której organ rozstrzygnie sprawę,

2/ uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę ponownie do organu I instancji (decyzja kasatoryjna).

Wydanie decyzji kasatoryjnej ma miejsce w przypadku gdy organ odwoławczy zauważy, że organ prowadzący postępowanie w I instancji popełnił błędy proceduralne przy rozpoznaniu sprawy oraz jej nie wyjaśnił co do istoty.

Decyzje kasatoryjne

Niestety w praktyce przed zmianą k.p.a. decyzje te zapadały bardzo często, w ocenie zarówno inwestorów, jak i autorów zmian w k.p.a. – zbyt często.

Tym samym cały proces inwestycyjny przedłużał się o długie miesiące.

Strona nie mogła w żaden sposób sprzeciwić się zapadnięciu decyzji kasatoryjnej.

Wyjaśnienie sprawy przez organ odwoławczy

Sytuacja ta ulega zmianie wraz z wejściem w życie nowelizacji k.p.a.

W odwołaniu będzie można zażądać, aby to organ odwoławczy wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności i rozstrzygnął sprawę co do istoty.

Kiedy będzie to możliwe?

Rozstrzygnięcie sprawy przez organ II instancji będzie możliwe, jeżeli wniosek o to złożą wszystkie strony.

Wnioski takie mogą być zawarte w odwołaniu każdej ze stron.

Jeżeli nie wszystkie strony wnoszą odwołanie, ale zgadzają się na rozpoznanie sprawy przez organ II instancji, ich zgoda może być załącznikiem do twojego odwołania.

Jeżeli nie udało ci się uzyskać zgody pozostałych stron nie wszystko stracone.

O zgodę może wystąpić również organ II instancji.

W takie sytuacji wyśle on do pozostałych stron zawiadomienia o twoim wniosku i zapyta je o zgodę. Na jej wyrażenie strony mają 14 dni.

Co jeśli wydana zostanie decyzja kasatoryjna?

Zmiany w k.p.a. nie gwarantują nam, że w naszej sprawie nie zostanie wydana decyzja kasatoryjna.

Wprowadzają jednak nowe rozwiązanie – sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

Sprzeciw

 Jeśli nie zgadzamy się z tym, że rozpoznając nasze odwołanie organ II instancji wydał decyzję kasatoryjną możemy wnieść od niej sprzeciw.

Do kogo wnosimy sprzeciw ?

Sprzeciw wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który wydał decyzję kasatoryjną.

Czyli fizycznie wysyłamy go na adres organu II instancji (najczęściej SKO), ale adresujemy do WSA.

Rozpoznanie sprzeciwu

Organ do którego wpłynął sprzeciw ma 14 dni na przekazanie akt do sądu, lub może w tym czasie sprzeciw uwzględnić.

WSA powinno rozpatrzyć sprzeciw w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Sąd rozpoznając sprzeciw ocenia jedynie, czy zaszły podstawy do wydania decyzji kasatoryjniej. Nie rozstrzyga on sprawy co do istoty.

Jeżeli sąd uzna sprzeciw to decyzja kasatoryjna zostanie uchylona i wyjaśnieniem sprawy będzie musiał zająć się organ II instancji.

Podsumowanie

Możliwość rozpoznania sprawy przez organ II instancji to rozwiązanie które powinno wpłynąć na szybsze zakończenie sprawy.  Trudno jednak ocenić na ile znajdzie zastosowanie w praktyce, zwłaszcza w sprawach w których występuje wiele stron.

 

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress